Disclaimer voor Otera.nl

Doel van de website: Otera is een online platform bedoeld om informatie over zonnepanelen te bieden aan consument en bedrijf. Wij doen ons uiterste best om nauwkeurige en betrouwbare informatie te verstrekken, maar we kunnen niet garanderen dat deze altijd up-to-date, juist of volledig is.

Beperkingen van aansprakelijkheid: Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies, schade of andere problemen die voortvloeien uit het gebruik van onze website of de informatie die op onze website wordt verstrekt. Wij garanderen niet dat onze website vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om passende maatregelen te treffen om zijn of haar computer en andere apparaten te beschermen tegen virussen en andere schadelijke componenten.

Rechten van intellectuele eigendom: Alle teksten, afbeeldingen, logo’s en andere inhoud op onze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze inhoud zonder uitdrukkelijke toestemming te gebruiken voor enig ander doel dan het bekijken van de website.

Toepasselijk recht: Deze disclaimer en de gebruiksvoorwaarden van de website zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Wij staan niet in voor de naleving van wetten en regels in andere jurisdicties.

Links naar andere websites: Onze website bevat links naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en garanderen niet de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of kwaliteit van de informatie die op deze websites wordt verstrekt.

Privacybeleid: Wij nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Ons privacybeleid beschrijft hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen. Wij raden u aan dit beleid zorgvuldig te lezen voordat u persoonlijke gegevens op onze website verstrekt.

Wijzigingen in de disclaimer: Wij behouden ons het recht voor om deze disclaimer te allen tijde te wijzigen. Wij zullen gebruikers op de hoogte stellen van wijzigingen door een gewijzigde versie van de disclaimer op onze website te publiceren. Gebruikers wordt aangeraden regelmatig de disclaimer

Otera Adviesgesprek Medewerker

Op al je vragen een antwoord, zo geregeld!

Wij helpen je graag met het maken van de juiste keuze. Vul je naam, telefoonnummer en e-mailadres in en een besparingsexpert neemt binnen 1 dag contact op om je wensen door te nemen of plan zelf een adviesgesprek in.

* Verplicht veld